Algemene ledenvergadering en voordracht “OOG BEDROGEN OF BEDROGEN OOG”


Op woensdag 11 februari hebben we de Algemene leden Vergadering gehouden voorgezeten door onze voorzitter Rob van Kruijssen. In deze vergadering hebben we afscheid genomen van Mientje Berkelmans-Bourgonje volgens  schema aftredend en niet herkiesbare lid van het bestuur. Met een bos bloemen en een cadeau bon werd zij onder applaus bedankt voor de 8 jaren inzet voor de VGPA. Vervolgens werd het aftredende en herkiesbare lid  Jos van der Veeken met grote instemming herkozen voor een volgende periode. Tenslotte werd een nieuwe kandidaat voor een bestuursfunctie voorgesteld, Bert Middeldorp. Ook Bert Middeldorp werd met grote instemming benoemd door de ledenvergadering. In een vlot tempo werden de volgende agendapunten met instemming van de ledenvergadering afgehandeld.

 

Direct na de ALV heeft Herman Uittenbogaard, onze regio Oost vertegenwoordiger, ons de laatste ontwikkelingen medegedeeld met betrekking tot het pensioengebeuren,

 

Na de ALV was er een presentatie van de heer Nico Heiner met als onderwerp:

“OOG BEDROGEN OF BEDROGEN OOG”

Weer een totaal ander onderwerp dan de voorgaande lezingen van Nico Heiner. Hiermee bewees Nico zijn veelzijdigheid met de voordracht “de perceptie van het waarnemen”.

Woorden, zinnen, zien wij goed wat er staat? (Palindroom). Tekeningen, foto’s, film, Nico liet ons raden wat we dachten te zien en wat er werkelijk te zien was. Keer op keer werden we op het verkeerde been gezet, tot grote hilariteit. In zijn PowerPoint presentatie gaf Nico ons een ongelofelijke hoeveelheid voorbeelden van tekst, tekeningen, foto en film te zien. Het moet denk ik enorm veel werk geweest zijn om weer zon mooie PowerPoint presentatie te maken. Een mooi verhaal van Nico.

 

Een “Palindroom” maken is niet eenvoudig. Misschien een uitdaging aan de leden om met een mooie originele Palindroom te komen (leuke zin en niet van internet gehaald). Deze zin publiceren we dan in een van de volgende convocatie.

Hieronder enkele foto’s gemaakt door Richard Morgan: