Jaaroverzicht 2011


Hieronder treft u een overzicht van de activiteiten in 2011

woensdag 12 januari 2011
Plaats: Denksport Centrum.
Aanvang: 14.00 uur
Lezing door Jo Rademakers ” Het Nederlandse aandeel in de Trans-Atlantische slavenhandel 1500-1860″

slavenhandelOnder de Trans-Atlantische slavenhandel wordt verstaan de aankoop van slaven in Afrika, de verscheping naar de Nieuwe Wereld en de verkoop van deze slaven in de Nieuwe Wereld.
Deze handel vond plaats vanaf 1500 en eindigde omstreeks 1860. In totaal zijn ca 11,5 miljoen Afrikanen hiervan het slachtoffer geworden. Diverse Europese naties, o.a. Nederland, waren hierbij betrokken.
Behandeld wordt: hoe Nederland bij deze slavenhandel betrokken raakte en de omvang van het aandeel van Nederland in deze handel.
Jo Rademakers verteld ..Verslag van deze middag
Jo Rademakers heeft in de goed gevulde zaal van het Denksportcentrum een interessante lezing gegeven over de Trans-Atlantische slavenhandel en het aandeel van Nederland in deze handel.
In zijn presentatie ging hij ook in op wat op het eiland Curaçao nog aan deze slavenhandel herinnert.
Na afloop werd onder het genot van een drankje nagepraat.
Aantal bezoekers: 50

woensdag 9 februari 2010
Plaats: Ovenbouwershoek 21 Apeldoorn
Aanvang: 14.00 uur

Theoretisch rijexamen bij Rijschool Schuurman

Voor de meeste van onze leden geldt dat het al erg lang geleden is dat zij het rijbewijs hebben gehaald en dat ze van de laatste veranderingen in de verkeersregels niet meer zo goed op de hoogte zijn.
Toch is het belangrijk voor de veiligheid van ons zelf en de medeweggebruikers dat we hiermee bekend zijn.
Daarom leek het een aardig idee om de leden in de gelegenheid te stellen gesteld hun kennis van de verkeersregels te testen bij de Rijschool Schuurman.
Na een korte inleiding van dhr Schuurman werd een individueel theorie examen afgenomen, m.b.v. geprojecteerde verkeerssituaties en 36 persoonlijke toetsenbordjes.
Na afloop kreeg ieder zijn persoonlijke uitslag en werd door dhr. Schuurman een nadere uitleg van de verkeersregels gegeven.
Het aantal deelnemers was gelimiteerd tot 36 personen, zodat vooraf inschrijven noodzakelijk was. Deelname was kosteloos.

Dat het opfrissen van de kennis van de verkeersregels niet overbodig was blijkt uit het feit dat geen van de 36 deelnemers geslaagd was!!

woensdag 10 maart 2011
Plaats: Denksport Centrum.
Aanvang: 14.00 uur

Algemene Jaarlijkse Ledenvergadering.

woensdag 13 april 2011
Plaats: Denksport Centrum.
Aanvang: 14.00 uur

presentatie over de Canadese veteranen in Apeldoorn door Jacques Bel

Jacques vertelde eerst over de rol van de Canadezen met betrekking tot onze bevrijding en vervolgens de organisatie van het 5 jaarlijkse defilé, een defilé op nationaal niveau.
De organisatie om alles in goede banen te leiden begon al een half jaar voor het defilé. Je moet dan denken aan het regelen van de overtocht, de ontvangst en huisvesting van de veteranen, maar ook een programma van activiteiten ten behoeve van de veteranen gedurende hun verblijf in Holland.
Niet te vergeten de media, het parcours met tribune, uitnodigingen etc. een enorme klus.

Los van dit bevrijdingspektakel was het verhaal over het totstandkomen van het Nationale Canadese Bevrijdingsmonument “de man met de twee hoeden” in Apeldoorn (2000) en in Ottawa (2002).
De belangrijkste punten waren, welke kunstenaar, de fondsen werving en hetlobbyen bij de instanties over plaats en vergunningen etc

Al met al twee zeer boeiende verhalen.

woensdag 11 mei 2011
Plaats: Restaurant de Triangel.
Aanvang: 17.00 uur

Diner

Als afsluiting van de periode voor de zomervakantie werd ons gezamenlijk etentje dit jaar geboekt bij Restaurant Le Triangle – Elburgerweg 1 te Wenum Wiesel. In een gezellig samenzijn hebben we genoten van een warm buffet.
Aantal deelnemers: 45

woensdag 14 september 2011
Vertrek: Touringcarbedrijf van den Berg.
Plaats: Loenen
Aanvang: 9.00 uur

Excursie van een volle dag naar Leerdam en Appeltern.

Ondanks de het slechte weer in de zomermaanden vertrokken we met goed weer richting Leerdam voor een bezoek aan het glasmuseum aldaar.
Bij aankomst werden we ontvangen met een kop koffie en gebak. Daarna werden we onthaald op een interessante demonstratie glasblazen gevolgd door een bezoek aan het museum.
Rond het middaguur stapten we weer op de bus en koersten naar Tiel waar we een gezamenlijke lunch gebruikten.,br. ’s Middags reden we naar Appeltern bezoeken waar we de bekende tuinen van Appeltern.
De dag werd afgesloten met een diner in Wychen. Rond 20.15 arriveerden we weer in Loenen. Een geslaagde dag gelukkig met goed weer.

Het imposante gebouw van het glasmuseum in Leerdam leerdam7
Vakmanschap is meesterschap leerdam4
Evelien kan bijna niet kiezen leerdam5
Souveniertjes te kust en te keur. leerdam3
De tuinen van Appeltern leerdam2
Jacques en zijn vrouw rusten even uit. leerdam1
woensdag 11 oktober 2011
Plaats: Denksport Centrum.
Aanvang: 14.00 uur

Lezing over het ontstaan van de Burgerlijke Stand door Jacques Bel.

In 2011 was het 200 jaar geleden dat de Burgerlijke Stand in 1811 werd ingevoerd. In dat jaar zijn wij geheel ingelijfd bij het keizerrijk Frankrijk.
Vanaf dat moment werden alle Franse wetten ook bij ons ingevoerd, zo ook de bevolkingsregistratie geschoeid op Franse leest.
Wij allen hebben – o.a. toen wij trouwden – te maken gehad met de ambtenaar van de burgerlijke stand. De geboorte van onze kinderen melden wij ook weer bij de Burgerlijke stand enz.
Verder natuurlijk de aanvraag van paspoorten, legitimatiebewijzen enz. Dat allemaal weer via de burgerlijke stand.
Voor de (amateur) genealogen onder ons, vormen de akten die door de Burgerlijke Stand zijn opgemaakt een duidelijke bron en bewijs in het samenstellen van een deel van onze familiegeschiedenis.

In een boeiende lezing over dit soort zaken en nog veel meer heeft Jaques Bel aan de hand van een PowerPoint presentatie ons een leerzame middag bezorgd.

woensdag 9 november 2011
Plaats: Denksport Centrum.
Aanvang: 14.00 uur
Reis door het Heelal door de heer Hans Luidens van de Volkssterrenwacht Bussloo

De heer Luidens hield een helder verhaal met vooral veel aandacht voor ons eigen zonnestelsel -de zon met de zeven planeten- ondersteund door duidelijke foto’s.

Aan de orde kwam ook het ruimteonderzoek, met name het onderzoek op Mars.
Maar ook het verschijnsel van hevige erupties aan het oppervlak van de zon, die wij op aarde waarnemen als zonnevlekken.
Door deze erupties worden onvoorstelbare grote hoeveelheden energie de ruimte ingeslingerd.

Als op dat moment de aarde zich in de baan van deze energiegolf bevindt , dan kunnen wij dat op hogere breedtegraad waarnemen als mooi gekleurde wapperende gordijnen hoog in de lucht, het zgn. ‘noorderlicht’

Het was een boeiende middag en de vele vragen van de aanwezigen werden met duidelijk enthousiasme voor het onderwerp beantwoordt door de heer Luidens.
Het was een druk bezochte soosmiddag er waren ruim 50 toehoorders.

P.S. van uw webmaster.
De timing van deze lezing was (niet geheel?) toevallig precies op het goede moment , want medio januari 2012 hebben wij allemaal via de nieuwsberichten kunnen zien wat ons in november 2011 zo duidelijk was uitgelegd!

woensdag 21 december 20110
Plaats: Denksport Centrum.
Aanvang: 15.30 uur
Eindejaarsborrel
Eén van de traditionele hoogtepunten van ons verenigingsjaar is de altijd sfeervolle en gezellige eindejaarsborrel. Geen lezing, maar gewoon tijd voor elkaar onder het genot van een hapje en een drankje. De eindejaarsborrel begint om 15.30 uur en is om 17.300 uur afgelopenVerslag:
De belangstelling overweldigend. Onder het genot van een wel voorziene tafel met borrelhapjes en een drankje werd er weer heel wat besproken. Natuurlijk verzorgde Harry van Veen de muzikale omlijsting.hlvveen

Aantal deelnemers: 59

Een reactie plaatsen