Geschiedenis VGPA


In het archief is een interne mededeling van 10 december 1984 geschreven door Nel Vlas terug te vinden. Haar betrokkenheid met, als initiator voor gepensioneerden iets te betekenen is hierin terug te vinden.
In de genoemde IM worden gepensioneerden en de nonactieven (met 57,5 regeling) door Nel als redactie van de DATIST, opgeroepen voor een bijeenkomst op 16 januari 1985.

Voor het eerst in de geschiedenis van Philips Data Systems vond op die dag een speciaal voor gepensioneerden georganiseerde activiteit plaats. “De grote belangstelling versterkt ons (redactie DATIST) in de mening dat dit een jaarlijks terugkerend evenement dient te zijn en doet vermoeden dat ook andere initiatieven ten behoeve van gepensioneerden succesvol zouden kunnen zijn.”

Op die middag komt via de personeelsvereniging, bij monde van Nel, de suggestie om bij voldoende belangstelling een gepensioneerdensociëteit in te stellen. Een niet te gebruiken scrabblewoord omdat het bord te klein is.

Na deze eerste nieuwjaarsbijeenkomst, komt de eerste bustocht, bij wijze van experiment, (en dus eenmalig) en die was op 4 juli 1985.

Een experiment met succes mag wel gezegd worden, want tot op de dag van vandaag kijken we elk jaar weer uit naar de dagtocht.

Bijeenkomsten en dagtochten organiseerde Nel ook na haar pensionering.

Daarna komen er vergaderingen onder de naam G.V.P.A. (Gepensioneerden Vereniging Philips Apeldoorn) met als resultaat de ondertekening van de stichtingsakte van de Vereniging Gepensioneerden Philips Apeldoorn (V.G.P.A. ) op 15 maart 1991

Logo VGPA, ontworpen door Eelco Slot
Logo VGPA gemaakt door Eelco Slot

Een reactie plaatsen