Nieuwsbrief Nadat de eerste golf voorbij was en na een betrekkelijk rustige zomer, hadden we net weer onze soosmiddagen hervat. We willen weer terug naar de tijd dat we bij […]

Nieuwsbrief VGPA Nov 2020

Op woensdag 11 maart hebben we een mini-excursie naar hcc!3D gehouden. We waren daar op uitnodiging van onze voormalige Philips-collega Bernhard van Dijk. Bernhard heeft ons wegwijs gemaakt in de […]

Mini-excursie naar hcc!3D
Op de soosmiddag van 12 februari hield Riët een voordracht over haar reis naar Noord Korea. Om nog onverklaarbare reden kon ze het youtube filmpje over Arirang niet afspelen. Hieronder […]

Het filmpje van Riët over Korea