Als afsluiting van de periode voor de zomervakantie hebben we weer van ons gezamenlijk diner genoten. Riët had dit keer gekozen voor een diner bij “Het Ei van Columbus” in […]

Jaarlijks etentje, bij Ei van Columbus


Op woensdag 10 april hebben we een bezoek gebracht aan de Riool Water Zuivering Installatie (RWZI). We werden ontvangen door 2 vrijwilligers (oud werknemers van de RWZI), die al koffie […]

Bezoek Riool Water Zuivering InstallatieOp woensdag 13 maart heeft Riët Brand een interessante lezing gegeven over Ghana. Een paar jaar geleden is Riët naar Ghana geweest met de bedoeling verder te reizen naar het […]

Soosmiddag: Lezing over Ghana door Riët Brand

Het was weer gezellig druk op de eindejaar bijeenkomst. Ben Eggermont opende de bijeenkomst met een korte terugblik op de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. En maakte de verrassing al […]

Eindejaarsborrel 2018