Mededelingen

Allerlei mededelingen die op de hoofdpagina moeten verschijnen.Met ingang van 25 mei 2018 wordt de nieuwe wet op de privacy van kracht. Het gaat om de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), hiervoor is een nieuw beleidsdocument opgenomen op de […]

Nieuwe privacy wetgevingTijdens de soosmiddag van 14 maart introduceerde voorzitter Ben Eggermont ons nieuwe bestuurslid: Riët Brand. Riët zal ons bestuur komen versterken, en daar zijn we erg blij mee. Ze zal […]

Riët Brand nieuw bestuurslid.


Van Nico Heiner kreeg ik het plaatje van een loonzakje uit het Philips jubileum jaar 1966 ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Philips. In die tijd werden de salarissen […]

LoonzakjeDe Datist het personeelsorgaan van Philips Data Systems in de tachtiger jaren van de vorige eeuw. De eerste jaargang is nu online beschikbaar, ga naar 1ste Jaargang 1979/1980. Helaas ontbreken […]

Datist 1ste Jaargang 1979/1980 beschikbaar


Inez heeft een bloemetje bezorgd bij Dhr. Hőlscher, Dhr. Groeneveld en Dhr. Mőlder. Zij waren door ziekte niet in staat tijdens de ALV de bloemen persoonlijk in ontvangst te nemen.  […]

De vergeten jubilarissen