Nieuwsbrief VGPA Nov 2020


Nieuwsbrief

Nadat de eerste golf voorbij was en na een betrekkelijk rustige zomer, hadden we net weer onze soosmiddagen hervat. We willen weer terug naar de tijd dat we bij het woord “Corona” dachten aan een Mexicaans biertje, en niet aan een gevaarlijk virus.

We merkten dat jullie blij waren elkaar weer te kunnen ontmoeten. Maar helaas kwam er een tweede golf en hebben we de soosmiddag in oktober al af moeten gelasten. De overheid heeft op 13 oktober strengere maatregelen afgekondigd en als bestuur van de VGPA willen we voor onze leden zo weinig mogelijk risico lopen.

Ook hebben we jullie gevraagd of en hoe we de eindejaarborrel dit jaar vorm kunnen geven. Hierop zijn een 10-tal reacties binnengekomen, waarin iedereen vindt dat we het maar een jaar moeten overslaan. Men vindt de traditie van de eindejaarborrel zoals we die al jaren gehouden hebben wel heel belangrijk, maar in de huidige tijd kan het niet zoals we dat zouden willen.

Daarom het besluit van het bestuur onze soosmiddagen tot nader bericht op te schorten. We hopen dit in januari 2021 weer te kunnen organiseren. Daarover worden jullie dan nog geïnformeerd.