Bericht van het bestuur over de de toekomstige activiteiten


In verband met het corona virus is alles anders geworden. Als bestuur volgen we dit uiteraard op de voet en volgen we de aanbevelingen van het RIVM. We beseffen dat onze leden tot de kwetsbare groep behoren.

Daarom heeft het bestuur besloten tot nader bericht al onze activiteiten te stoppen. Mocht de situatie zich weer normaliseren dan zullen wij de draad weer oppakken en u een volgende convocatie toezenden.

Op korte termijn betekent dit dat in elk geval de soosmiddag van 8 april geen doorgang kan vinden en dat we de lezing van Jo Rademakers over de opwarming van de aarde later dit jaar opnieuw proberen in te plannen.

Het is hoogst twijfelachtig of ons diner op 13 mei wel doorgang kan vinden. Momenteel zit alle horeca dicht en het is maar zeer de vraag of dat na 6 april weer anders wordt. Bovendien zijn groepsevenementen tot 1 juni niet toegestaan.

Wat de busreis in september aangaat, moeten we nog even afwachten hoe de situatie zich verder ontwikkelt.

In tussentijd: blijf gezond en pas een beetje op elkaar.