Biodiversiteit en hoe de gemeente Apeldoorn daarop inspeelt


Met een ongeveer 30 leden was het op woensdag 13 maart een geslaagde soosmiddag met een lezing door Wim Mulder van de gemeente Apeldoorn

Wim hield een inspirerende lezing over biodiversiteit en ecologie. Naast meer algemene informatie over biodiversiteit en ecologie en het belang daarvan voor onze leefomgeving, ging Wim dieper in op de specifieke Apeldoornse situatie met betrekking tot het groenbeheer van bermen, parken en overig gemeentelijk groen.

Ook de rol van de burger bleef daarin niet onbesproken. Aangegeven werd  hoe ieder in zijn eigen omgeving daaraan een bijdrage kan leveren.

De voordracht is via deze link als pdf in te zien.