Nieuwsbrief Februari 2021


We hopen dat iedereen gezond is en blijft en zo snel mogelijk gevaccineerd gaat worden.

Door de verlenging van de lockdown, en de opkomst van het de variant, moeten we ook de soosmiddagen van 10 februari en 10 maart afzeggen.

Dat betekent ook dat de ALV, die statutair jaarlijks voor 31 maart gehouden moet worden, dit jaar niet op de gebruikelijke manier kan plaatsvinden.

Deze online organiseren zien we als Bestuur ook niet zitten. Daarom stellen we voor dit via e-mail te doen. De ALV documenten worden zoals altijd aan onze leden verstuurd (via e-mail of op papier). We vragen jullie via e-mail (of telefonisch) te reageren op deze documenten. De agenda zal er iets anders uit komen te zien en zal per punt een reactie van jullie vragen.

Mocht u het niet met bovenstaande procedure eens zijn, dan kunt u tot 7 februari 2021 uw bezwaar kenbaar maken middels een e-mail aan de secretaris, of telefonisch op werkdagen tussen 18:00 en 20:00. E-mailadres en telefoonnummer staan in de kopregels van deze nieuwsbrief.

De ALV stukken worden binnenkort verstuurd.

Contributie 2021…

Zoals ik de vorige nieuwsbrief al heb aangekondigd, heeft het Bestuur besloten de contributie voor 2021 éénmalig te verlagen tot € 10,- (i.p.v. de gebruikelijke € 25,-). Inmiddels hebben de meeste leden de contributie al overgemaakt. Dit is een herinnering voor de leden die dat nog niet gedaan hebben.

Verhalen van leden

De oproep in de vorige nieuwsbrief heeft helaas geen nieuwe reacties opgeleverd, gelukkig heeft de redactie er nog 2 op voorraad. Allereerst een verhaal van Nico Heiner over de gaper, en daarna nog een LOGisch verhaal van Bert Middeldorp. Als jullie vinden dat dit een leuke en zinvolle rubriek is, dan zullen er toch echt meer verhalen van de leden moeten komen. We zijn ervan overtuigd dat er nog veel meer creativiteit in onze leden zit, dus stuur de mooie verhalen en anekdotes op!

Kapperszuil en Gaper

In de tijd dat het lezen niet voor iedereen mogelijk was werden bij de apotheken de gapers  aan de gevel bevestigd. Dat was ook het geval bij de “coiffeurs” die een zgn. kapperszuil of kapperspaal aan de gevel bevestigden.

Overigens werden vroeger bij coiffeurs o.a. ook aderlatingen uitgevoerd! Mijn vermoeden is dat om die rede waarschijnlijk de nu blauwe banden ook rood gekleurd werden.

Bij de huidige kappers zijn de zuilen weer in zwang geraakt want ik weet er in Apeldoorn momenteel meerdere “Barber shops” zijn die zo’n zuil of paal aan de gevel hebben. Loop eens door de Asselsestraat. Ik zeg hier niet dat het leesvermogen in Nederland achteruit holt, maar een oud gebruik in ere hersteld wordt!

Evolutie van de benaming kapper – coiffeur – barber shop, Nederlandse taalverarming.

Terug komend op de gaper, in Apeldoorn is er geen meer aan de gevel, maar in Beekbergen hing vorig jaar er nog een bij de drogist aan de Dorpstraat 39. Ja, zoals gebruikelijk een moor. Tong uit de mond en daarop een (bittere) pil. Of moet ik een ander woord voor moor gebruiken. Ga snel kijken want je weet nooit wanneer die ook van de gevel moet.

Vroeger waren er meerdere gapers aan de Asselsestraat. Bij  Brenda is die al enige tijd van de gevel. De andere drogist kreeg een nieuwe eigenaar met een andere klanten doelgroep, dat maakte de gaper een lachwekkende of belachelijke figuur aan de gevel; nu een sexboetiek! Ja tijden veranderen.

Er zijn gapermusea, o.a. het Zuiderzeemuseum.

Begroeten en afscheid nemen met een ongepoetste schoenpuntzoen, je zal maar eens verkeerd schoppen!

Ik houd het erop met een knipoog op 1.5 meter dat levert in ieder geval geen blauw oog op.

Nico Heiner

LOGisch toch….

Ik weet nog dat ik als 17-jarige een sollicitatie brief geschreven heb. Na ja een brief, het was een half A5-je en zonder een CV, want enige ervaring had ik nog niet. Toen ik later bij personeelszaken een gesprek had zag ik deze brief weer terug. Opvallen rood gekleurd en dat terwijl ik volgens mij een blauwe pen gebruikt had…

Uit de medische keuring kwam dan ook naar voren dat ik kleurenblind was, en bij voorkeur niet met draadjes moest gaan werden. Zolang er geen draadje los zat ging dat wel goed…. Kort daarna kreeg ik nog een psychologisch onderzoek bij Philips. Je weet wel: met blokjes spelen, een boom tekenen, en meer van dat soort onzin. Vond ik wel erg leuk.

Tijdens mijn sollicitatie gesprek heb ik met twee personen van SSP gesproken. De heren Kalis en De Lange (de laatste heb ik jaren later nog eens bij Medical Systems ontmoet, hij kende mij niet meer, ik hem nog wel).

De heer de Lange stelde mij een aantal vragen over computers, dat ging niet goed, want ik had nog nooit een computer gezien, en kende het verschil tussen hardware en software nog niet. Zo dacht ik toen dat „autocoder“ een stuk hardware was (ik associeerde dit met „auto“ en dat is hardware, want je kunt het aanraken), maar dat bleek een programmeertaal te zijn… Ik denk dat tegenwoordig een pas afgestudeerde IT-er dat ook niet weet.

Bij de heer Kalis moest ik de logaritme van 1 tot 10 uitrekenen. Hij gaf me de logaritmes van 2 en 3 cadeau. Als je een beetje logisch nadenkt, kun je de meeste anderen hiervan afleiden. Dit lukte vrij aardig, maar dit was tegelijk de laatste keer dat ik iets met logaritmes te maken had….. Met automatisering had dit niets te maken, wel met logisch nadenken.

Bert Middeldorp