Lezing over twee eeuwen monarchie in Nederland


woensdag 13 november

Plaats: Denksportcentrum
Aanvang: 14.00 uur

Op 13 november heeft de heer Jacques Bel een voordracht gehouden over twee eeuwen monarchie in Nederland.

Dat is dus de periode van Willem I t/m Willem Alexander. Hoe het een en ander verliep, plus de voorgeschiedenis enz., heeft Jacques voor ons uit de doeken te doen. Ook werd het samengaan van Nederland met Belgie en het helaas weer uit elkaar gaan besproken.

Veel verder dan de regeerperiode van Willem I is Jacques niet gegaan, zijn opvolgers als Willem II en III, Emma & Wilhelmina, Juliana, Beatrix en tot slot Willem Alexander werden even zijdelings aangetipt.

De rol van koning Willem I voor en in Apeldoorn, met name het graven van het Apeldoorns kanaal is aan de orde komen.

De herdenkingen van 100 jaar geleden werden ook belicht. Overal werden toen monumenten opgericht, zoals ook in Apeldoorn op het Raadhuisplein.