Soosmiddag Oktober 2016 met voordracht van Jos van der Veeken over Aarde en Klimaat


Op 12 oktober heeft Jos van der Veeken een lezing gehouden over “Aarde en Klimaat”. Er is veel discussie over de huidige klimaatverandering. Jos liet zien dat er in het verleden al een aantal extreme klimaatveranderingen zijn geweest die de komende klimaatverandering ver te boven gaan.

Jos heeft 3 extreme klimaatveranderingen in het verleden behandeld:

 

  • Perm, 300 – 250 miljoen jaar geleden: de rode aarde. Alle continenten lagen tegen elkaar, waardoor het supercontinent Pangea ontstond. Kenmerkend waren de woestijnen. Met ijskappen op het zuidelijk halfrond (waar toen land was) en een lage zeespiegel.

 

  • Krijt, eindigend ca. 65 miljoen jaar geleden: de groene aarde. De platen met de continenten schoven weer uit elkaar, waardoor er veel vulkanisme en CO2 uitstoot was.  Een periode met CO2 concentraties die 20 keer zo hoog waren als nu. Door dit broeikaseffect was de zeespiegel 200 meter hoger en lag 60 % van de huidige landmassa, onder water. Aan het eind van deze periode was er een gigantische meteoriet inslag in Yucatan, die ook een einde maakte aan de dinosaurussen.

 

  • Quartair, periode beginnen ca. 2.5 miljoen jaar geleden: de witte aarde. Kenmerkend voor deze periode is dat er elke ca. 100.000 jaar een ijstijd komt. Tijdens zo’n ijstijd daalt de zeespiegel soms wel 120 meter. Tijdens een paar ijstijden strekte zich de ijskap uit tot aan Nederland. Jos heeft ook nog uitgelegd dat onder invloed van ander planeten, de baan van de aarde periodiek iets veranderde, hetgeen een ijstijd tot gevolg heeft.

 

Er waren ca. 40 toehoorders aanwezig. Uit de vragen blijkt dat dit onderwerp wel aanspreekt.

Hieronder de foto’s van Richard Morgan