Algemene Leden Vergadering 2012


woensdag 14 maart 2012
Plaats: Denksport Centrum.
Aanvang: 14.00 uur

Bij de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering waren 36 deelnemers aanwezig. De voorzitter verwelkomde de vertegenwoordigers van de FPGV afdeling Oost de heren Wim Sleumer en Herman Uittenbogaard.

De notulen van de vorige jaarvergadering en het jaarverslag werden goedgekeurd, de secretaris Eib Petersen werd bedankt voor het vele werk het afgelopen jaar.

Mevr. Ine Nijhof rapporteerde namens de kascommissie dat de finaciele administratie in orde was bevonden. De penningmeester Jos van de Veeken gaf hierna nog een korte toelichting.

Na het afhandelen van de rest van de agenda, waarover geen bijzonderheden te melden zijn, sloot de voorzitter de vergadering.

Hierna gaf hij het woord aan de heer Wim Sleumer voor een presentatie over het Philips Pensioenfonds

De situatie bij het Philips Pensioenfonds

De heer Sleumer gaf een indringende presentatie over de stand van zaken bij Het Philips pensioenfonds. Hij uitte de grote zorg van de FPGV over het in feite niet nakomen van het concern Philips van eerder vastgelegde rechten van de deelnemrs aan het pensioen fonds. Hij vertelde dat de FPGV indien nodig naar de rechter zal stappen om Philips te dwingen om eerder gedane beloften na te komen.

 

Hiervoor zal evenwel veel geld nodig zijn en ondanks dater meerdere sponsors de FPGV financieel willen steunen zal er ook aan de deelnemers mogelijk een bijdrage gevraagd worden.
Bij hand opsteken bleek dat alle aanwezigen die een Philips pensioen ontvangen bereid zijn de gevraagde relatief kleine bijdrage te leveren!

Hierna bedankte de voorzitter de heer Sleumer voor zijn duidelijke presentatie. Tijdens een korte pauze werd er koffie en thee geserveerd.
Na de pauze gaf de heer Nico Heiner een lezing over Berg en Bos in Apeldoorn.

Lezing Geschiedenis park Berg en Bos

De Veluwe was niet zoals wij nu kennen, vol bossen en variatie in landschappen. Onze voorouders kenden het gebied als een “Sahara”.

Door de mijnbouw -waarvoor veel relatief goedkoop hout nodig was- is op de Veluwe een monocultuur ontstaan met dennenbomen. Daarin is verandering gekomen door o.a. het Koninklijk Huis, zo ook het gebied rond het Apeldoornse Berg en Bos. Om projectontwikkelaars voor te zijn heeft burgemeester Roosmale Nepveu zich ingezet het gebied voor de gemeente Apeldoorn te verwerven.

Berg en Bos is het eerste gebied waarvoor een bestemmingsplan werd opgezet.
De uitvoering is echter niet helemaal gelukt, maar wij hebben er wel een prachtig – inmiddels gerestaureerd- park en een mooie woonwijk aan overgehouden. Voor veel aanwezigen was het en middag vol nostalgische herinneringen.