Lezing over de archtectuur van de Apeldoornse wijken


woensdag 11 april 2012
Plaats: Denksport Centrum.
Aanvang: 14.00 uur

Mevr H. Menke is projectleider bij “Bouwhuis Apeldoornse Architectuurcentrum “. Zij gaf een beknopt everzicht van de activiteiten van het Bouwhuis.

Mevr H.Menke gaf via een uitgebreide fotosessie een indruk van de verschillende wijken die vanaf de jaren vijftig in Apeldoorn zijn ontstaan.
Zij nodigde de toehoorders uit om op de internet site www.smaaktestapeldoorn.nl deel te nemen aan een waarderingstest over naoorlogse architectuur in Apeldoorn, die Bouwhuis samen met FARO Architecten heeft ontwikkeld. In deze smaaktest wordt het publiek uitgenodigd een beoordeling te geven over de 35 naoorlogse woonbuurten. Deze geselecteerde woonbuurten zijn representatief voor de vijftiger, zestiger, zeventiger, tachtiger, negentiger jaren en de periode na 2000. De bedoeling is om zowel het vakdebat inhoudelijk te voeden als het publiek te stimuleren na te denken over wat men belangrijk vindt in de woonomgeving.