Solofietstocht naar Santiago de Compostella


Verslag van solofietstocht naar Santiago de Compostella door Bert Middeldorp

Woensdag 14 november 2012

Bert ging in januari van dit jaar met vervroegd pensioen. Hij besloot direct daarna om de lang gekoesterde wens een lange solo fietstocht te maken ten uitvoer te brengen.
In februari en april trainde hij vrijwel elke dag om met totaal meer dan 1600 km trainingsarbeid in de benen in mei aan de grote tocht te beginnen. Na wat speurwerk op internet was de keus gevallen op Santiago de Compostella in Noord Spanje.
Bert had al vooraf besloten er een solotocht van te maken. Hij vertrok op 1 mei in de stromende regen, aanvankelijk een valse start omdat hij er achter kwam dat zijn uitrusting niet helemaal in orde was. Dus even terug naar huis en daar na definitief op weg naar het officiële startpunt: de Jacobs kerk in Haarlem. Een boeiend verslag van hoogtepunten, tegenslagen, vermoeidheid, interessante ontmoetingen.
Uit de zaal kwamen redelijk veel vragen en er was een gemeend applaus voor het doorzettings vermogen van Bert om zijn ideaal daadwerkelijk ten uitvoer te brengen.