Algemene Leden Vergadering en lezing Bert Middeldorp :”CT Scanner”


Op woensdag 10 februari hebben we de Algemene leden Vergadering gehouden voorgezeten door onze voorzitter Rob van Kruijssen. Eib Petersen had aangekondigd om persoonlijke redenen vervroegt te willen aftreden. Eib was niet aanwezig, maar werd door het Bestuur bedankt voor het vele werk dat hij de afgelopen jaren gedaan heeft. Vervolgens werd het aftredende en herkiesbare lid  Rob van Kruijssen met grote instemming herkozen voor een vierde termijn. Rob kondigde aan dat dit tevens zijn laatste termijn wordt  Er heeft zich geen nieuwe kandidaat gemeld om het bestuur weer compleet te maken. Het bestuur doet dan ook een dringend beroep op de leden zich te melden om de opengevallen plaats in te nemen. In een vlot tempo werden de volgende agendapunten met instemming van de ledenvergadering afgehandeld, met uitzondering van punt 10 op de agenda. Dit betrof de aanpassing van het Huishoudelijk Reglement, en de restrictie van 8 jaar voor de zittingstermijn van bestuursleden los te laten. Hier volgt een emotionele discussie. De tegenstanders van deze wijziging hadden van te voren hun bezwaar al kenbaar gemaakt. De belangrijkste bezwaren waren:

  • Het bestuur moet van tijd tot tijd ververst worden. Nieuwe bestuursleden brengen frisse ideeën in.
  • We moeten voorkomen dat niet functionerende bestuursleden eeuwig blijven zitten.

De argumenten van de voorstanders (o.a. het Bestuur) waren vooral van praktische aard. Het wordt steeds moeilijker nieuwe bestuursleden te vinden. En waarom zou in dat geval een goed functionerend bestuurslid af moeten treden, terwijl er zich geen nieuwe kandidaten aanmelden ?

 

Uiteindelijk is de voorgestelde wijziging van het Huishoudelijk Reglement in stemming gebracht. En werd door een grote meerderheid van de aanwezigen aangenomen. Nico Heinen stelde er prijs op te notuleren dat hij hier tegen is.

 

Direct na de ALV heeft Herman Uittenbogaard, onze regio Oost vertegenwoordiger, ons de laatste stand van Quo Vadis gegeven. Dit is nu in een beslissende fase. Op 17 februari is er een informatie bijeenkomst in Arnhem. Ine Nijland en Bert Middeldorp zullen daar namens de VGPA heen gaan. Wij hebben in ons leden bestand veel gepensioneerden die weliswaar jarenlang bij Philips gewerkt hebben, maar geen Philips pensioen, omdat dit door de verkoop van Philips Data Systems door anderen is overgenomen. Met name de positie van deze ex-Philips medewerkers is nog onduidelijk. Verder is het niet duidelijk wat er met de subsidie die wij van Philips ontvangen, gaat gebeuren.

 

Na de ALV was er een presentatie van de heer Bert Middeldorp met als onderwerp: “CT Scanner”

 

Bert heeft ons iets verteld over zijn jaren bij Philips Medical Systems, eind 70-er jaren. Dit was de tijd dat EMI, een buitenstaander in de wereld van producenten van medische apparatuur, in alle rust een CT-scanner kon ontwikkelen en op de markt brengen. Dit onder leiding van de heer Hounsfield die hier later nog de Nobelprijs voor gekregen heeft.

 

In 1975 probeerde Philips, en ook de concurrenten Siemens en General Electric, de opgelopen achterstand in te lopen en startte de ontwikkeling van de Tomoscan, een 3e generatie body-scanner. De 1e en 2e generatie scanners hadden een te lange opname tijd en konden alleen als scanner voor het hoofd gebruikt worden. Bij de 3e generatie was de opname tijd tot 7 seconden teruggebracht en kon de scanner voor het hele lichaam gebruikt worden.

 

Bert heeft aan de berekening van de scan-afbeeldingen gewerkt. Het zichtbaar maken van eerste versie duurde 8 uur!  Door gebruik te maken van nieuwe technieken en snellere computers duurde de berekening nog 2 minuten. Een hele verbetering maar nog steeds te lang. Uiteindelijk duurde het nog slecht 15 seconden om de scan-afbeelding zichtbaar te maken.

 

Iedereen krijgt direct of indirect wel eens met een CT-scanner te maken. Door het uitlopen van de discussies tijdens de ALV kon Bert in de beperkte resterende tijd slechts enkele vragen beantwoorden.

Hieronder de foto’s gemaakt door Richard Morgan: