Soosmiddag met een lezing van Marianne Meyboom: BijenEvenementgegevens

  • Datum:

Graag nodigen wij u uit voor de bijeenkomst op woensdag 8 maart, waarbij een lezing over de hulp aan bijen zal worden verzorgd door Marianne Meijboom. Hieronder leest u over het onderwerp:

Hulp aan bijen.

In de media is regelmatig te lezen dat het slecht gaat met de bijen. In deze lezing over hulp voor bijen gaat Marianne Meijboom dieper in op de verschillende bijen die in Nederland voorkomen en hoe deze bijen geholpen kunnen worden: Wat zijn de verschillen tussen honingbijen en wilde bijen? Welke planten kunnen helpen bij het vergroten van het voedselaanbod van nectar en stuifmeel en welke planten niet? Hoe nestelen bijen en hoe kun je nestgelegenheid creëren? Wat is een goed bijenhotel en waaraan moet je denken bij het plaatsen van een bijenhotel? Hoe kun je soorten helpen die in de grond nestelen? Al deze vragen zullen tijdens deze lezing aan bod komen.

Marianne is sinds 2015 imker en is mede voorzitter van de imkersvereniging in Wageningen. Naast honingbijen heeft zij een grote voorliefde voor wilde bijen. Zij is werkzaam als beleidsadviseur bij de Nederlandse Bijenhoudersvereniging op de thema’s biodiversiteit en bijengezondheid.