Extra Algemene Ledenvergadering ivm nieuw bestuurslid


Woensdag 8 april 2015, tijd 14.00 uur

       Denksportcentrum, Dubbelbeek  24 te Apeldoorn (055-5332766)

Een korte ingelaste Algemene Leden Vergadering (ALV). Het bestuur is blij te kunnen melden dat zij een kandidaat-bestuurslid heeft gevonden die bereid is de vacature van het vijfde bestuurslid op zich te nemen. Daarom wil het bestuur een korte ALV voorafgaand aan de soosmiddag van 8 april houden. In die extra ALV wil het bestuur uw instemming vragen om Mevrouw Ine Nijland-Meijer te benoemen als bestuurslid.

Passage uit het huishoudelijk reglement.

Artikel 40

Voor een vacature in het bestuur kan zowel door het bestuur als door de leden een kandidaat worden gesteld. Namen van kandidaten die door de leden worden gesteld dienen voor de aanvang van de vergadering bij het bestuur te worden ingediend, voorzien van de handtekening van tenminste vijf leden die de kandidatuur steunen, alsmede van een bereidverklaring van de betrokken kandidaat.