Het filmpje van Riët over Korea


Op de soosmiddag van 12 februari hield Riët een voordracht over haar reis naar Noord Korea. Om nog onverklaarbare reden kon ze het youtube filmpje over Arirang niet afspelen.

Hieronder nog twee extra filmpjes over Noord Korea