Soosmiddag: Algemene ledenvergadering en voordracht Riët Brand over Noord-Korea


Op woensdag 12 februari hebben we de Algemene leden Vergadering gehouden. Onze voorzitter, Ben Eggermont, werd met algemene stemmen herkozen. We hebben nog steeds een vacature voor een 5de bestuurslid. Aanmelden kan via één van de bestuursleden.

In de begroting van 2020 staat een verwacht negatief resultaat van € 710,-. De penningmeester heeft, zoals altijd, een voorzichtige begroting opgesteld en acht dit tekort van € 710,- verdedigbaar, ook gezien onze kaspositie. Bovendien kregen we vorige week bericht dat de subsidie van Royal Philips dit jaar 25 % hoger uitvalt en dat was nog niet in de begroting verwerkt.

De kascommissie heeft de financiële stukken in orde bevonden en voorgesteld penningmeester en bestuur hiervoor te dechargeren.

Dit jaar hadden we geen jubilarissen. Onze regio vertegenwoordiger Herman Uitenbogaard gaf informatie vanuit de federatie. Door de fusie van het KNVG en de NVOG is er één grote organisatie ontstaan, de Koepel Gepensioneerden, die de belangen van ca. 3 miljoen gepensioneerden behartigt. En ze mogen ook meepraten over de nieuwe pensioenwet.

Er zijn inmiddels 27 enquête formulieren ingeleverd. Ze kunnen nog steeds opgestuurd worden naar de secretaris.

Na de ALV was er een presentatie van Riët Brand over Noord-Korea.

Ruim 10 jaar geleden bezocht Riët dit land. Na de landing op het vliegveld moest ze haar mobiele telefoon inleveren. In het land zelf is geen toegang tot het internet, dus had ze een week geen contact met de buitenwereld.

Gelukkig werd er wel goed op haar gepast. Ze was onder constante begeleiding van een paar gidsen, die bepaalden wat ze beslist moest zien, wat ze moest fotograferen en wat niet.

Alles staat in het teken van de Juche ideologie, ooit bedacht door Kim Il-sung, de grote leider. De jaartelling begint dan ook op de dag dat de grote leider geboren werd (in 1912). En je ziet overal de hamer (arbeiders), sikkel (boeren) en penseel (intellectuelen) als symbolen voor het volk.

De lange arm van de Noord-Koreaanse geheime dienst werkte blijkbaar tot in het Denksportcentrum, want het Arirang liedje dat Riët wilde laten zien werkte niet. Ze had tenslotte moeten beloven geen slechte dingen over het land te vertellen. De uitleg vind je hier.

Om te zorgen dat toeristen niet stiekem iets gaan doen wat niet mag, werden ze ondergebracht in een hotel op een eiland in de rivier de Taedong. Door Riët werd dit Alcatraz genoemd.

Wat Riët vooral heeft willen overbrengen was het gevoel dat ze daar had. Alles is propaganda, anti Amerikaans. Tijdens haar reis was er ook steeds iemand bij met een filmcamera, die alles wat ze deed vastgelegd heeft. Na afloop kon ze dit ook kopen, maar nu, na 13 jaar bleek er bijna niets meer op te staan……

Op de terugweg, met de trein, kregen de toeristen bij de Chinese grens hun mobiele telefoon weer terug. Eind goed al goed. Mocht u enthousiast over Noord-Korea worden wacht dan even met een bezoek tot het coronavirus is uitgewoed.

Er kwamen veel vragen en opmerkingen. Er waren ruim 35 toehoorders die Riët een welverdiend applaus gaven.