Presentatie Nico van der Broek: “Een polderjongen op zoek naar zijn roots”.


Nico van der Broek verraste ons met zijn verhaal over zijn “roots” de Zuidplaspolder en Moordrecht. Zijn verhaal begon met het ontstaan van het gebied gedurende de ijstijd, vervolgens het ontstaan van een enorm veengebied doorkruist met veenriviertjes, het in cultuur brengen van het gebied door boeren vanaf ca 11e eeuw. De onderlaag van het gebied bestaande uit meters dikke veenpakket werd gestoken en later gebaggerd voor de turf. Dit ging door tot omstreeks de 17e eeuw. De Zuidplas van ca 4000 ha was een feit. Nico vertelde vervolgens de hele geschiedenis wat vooraf ging aan het inpolderen van de Zuidplas dat na veel problemen omstreeks1839 gelukt was. Daarna startte het in cultuur brengen, de verkoop van gronden en de bestuurlijke zaken, kortom het beheer van de polder. Omstreeks 1900 kwam de familie v.d. Broek in beeld die zich hier vestigde in de buurt van Moordrecht. Nico vertelde dat Moordrecht omstreeks 1300 een ambacht met aanzien was en zich uitstrekte  van de Gouwe tot aan Kralingen. Moordrecht gelegen aan de Hollandse IJssel, was bekend in die tijd van de ijsselsteentjes, gemaakt van slib uit de Hollandse  IJssel. Touwslagerijen was een andere ambacht voor de scheepvaart op die zelfde rivier. Een minder aardig aspect uit die tijd was vrouwen- en kinderarbeid. Een schoolmeester  (Lelleman)  was de aanleiding tot het aannemen van het kinderwetje van van Houten 1874.

Het was een uiterst boeiende en leerzame lezing van Nico van der Broek.

 

Foto’s Richard Morgan.