Terugblik op de bijeenkomst van 8 november.


Presentatie Hennie Kok over de Napoleontische tijd.


Ongeveer dertig leden waren gekomen om te luisteren naar de presentatie van Hennie Kok. Hij ging ons vertellen over de Napoleontische tijd in de jaren 1811 t/m 1813 en voornamelijk in Twente. De jongens die de dienstplichtige leeftijd hadden werden opgeroepen voor het leger van Napoleon. Van de bijna 3000 jongens moesten er 781 in dienst. Van deze militairen zijn er maar 400 teruggekeerd. Het hele gebeuren had natuurlijk veel impact op de dorpen in Twente, maar daarover is tot nu toe weinig bekend.
De natievorming in de negentiende eeuw werd vooral door drie factoren bepaald namelijk verbeterde verkeersverbindingen (treinen, Napoleonwegen), onderwijs en dienstplicht. Ook andere aspecten speelden een rol als invoeringen van de Burgerlijke Stand, een uniform rechtstelsel en kadaster. We hebben geluisterd naar een verhaal waar de meeste aanwezigen nog niet over gehoord hadden. Dus een leerzame middag, met dank aan Hennie Kok