Eindejaarsborrel 2023


Op 20 december kwamen we bij elkaar voor de jaarlijkse eindejaar bijeenkomst. We waren blij met de aanwezigheid van ongeveer 45 leden. Er was een buffet samengesteld door Jos samen met Henriëtte.en Ciel, Riët en Alie hebben geholpen met met inrichten van de buffettafels en de zaal.
Zes van onze leden hebben een voordracht gehouden door mooie verhalen te vertellen en gedichten voor te dragen, soms geheel uit het hoofd. De middag werd verder opgeluisterd door pianomuziek, gespeeld door Paul Blom. Een van de leden had een fotogalerij uit 1990 meegenomen, waar veel van de aanwezigen bekende collega’s op herkenden.
Al met al een gezellige middag.

Hier onder zijn een aantal foto’s toegevoegd voor een kleine impressie.