Algemene Leden Vergadering


woensdag 13 maart
Plaats: Denksportcentrum
Aanvang: 14.00 uur

Door een storing in het mailsysteem van de secretaris ontvingen een aantal leden de uitnodiging pas op de dag van de vergadering. Hierdoor was het aantal deelnemers aan de ALV wat lager dan we gewend zijn.

De voorzitter opende de vergadering met de mededeling dat in het afgelopen vereningsjaar twee leden waren overleden en vroeg de aanwezigen hen met een minuut stilte te herdenken.

In 2012 hebben 8 (!) nieuwe leden zich aangemeld, terwijl 4 leden hun lidmaatschap in 2012 hebben beeindigd. Per saldo is het ledenaantal door deze mutaties met 2 gestegen.

Het bestuurslid Jan Netelbeek had medegedeeld dat hij zich niet meer verkiesbaar wil de stellen voor een nieuwe termijn.