De vergeten jubilarissen


Inez heeft een bloemetje bezorgd bij Dhr. Hőlscher, Dhr. Groeneveld en Dhr. Mőlder. Zij waren door ziekte niet in staat tijdens de ALV de bloemen persoonlijk in ontvangst te nemen.