Excursie Ruimte voor de rivier in Wapenveld


Op woensdag 12 april waren we te gast bij Waterschap Vallei en Veluwe in het gemaal Wapengeld waar we een lezing en rondleiding aangeboden kregen over de Hoogwatergeul. De ontvangst was uitstekend en we kregen koffie met een “Heerdernaartje” aangeboden.

 

We herinneren ons allemaal nog de hoogwaterstanden van 1993 en 1995. De dijken stonden op doorbreken en er zijn 250.000 mensen en nog veel meer dieren geëvacueerd. Dit was het teken dat er iets moest gebeuren. Zulke bijna rampen zijn natuurlijk een zegen voor Rijkswaterstaat, en ze kregen 2.3 miljard EURO om dit op te lossen. Er werd besloten dat dijkverhoging geen optie was, en daarom werd het project Ruimte voor de rivier opgezet met meer dan 30 plekken waar maatregelen genomen zijn om de rivier (Rijn, Waal en IJssel) meer ruimte te geven. Doel van al deze projecten is:

  • Veiligheid bieden aan de ca. 4 miljoen mensen die in het revierengebied wonen.
  • Ruimte bieden aan de landbouw.
  • Recreatie gebieden creëren.

 

De Hoogwatergeul bij Veessen/Wapenveld is één van de 30 projecten. Qua omvang zit het in de top-drie van deze 30 projecten. Naast de bovengenoemde doelstelling is bij de aanbesteding van de Hoogwatergeul ook gekeken naar hoe het project uitgevoerd ging worden. Liefst met zo weinig mogelijk overlast. Er is niet voor de goedkoopste oplossing gekozen. De aanbesteding werd gegund een de Combinatie IJsselweide, een aannemerscombinatie bestaande uit Boskalis en Van Hattum en Blankevoort. Ze hebben een eigen laad- en loswal bij Marle gerealiseerd zodat het materiaal per schip aangevoerd kon worden. Het hydraulisch transport van zand scheelde ruim 100.000 vervoersbeweging en ze hebben een eigen betoncentrale in het gebied gebouwd. Lokaal vervoer gebeurde over een eigen, 12 kilometer lange, bouwweg.

 

De Hoogwatergeul bestaat uit 2 nieuwe dijken, de 8 KM lange Oostdijk en de 9 KM lange Westdijk, een 800 meter brede inlaat (sluizencomplex) bij de Kerkdijk in Veessen. Voor de uitlaat is de Werverdijk (aan de noordkant) op 2 plaatsen afgegraven en vervangen door een brug. De verwachting is dat er eens in een mensenleven gebruik van gemaakt gaat worden, en het zorgt er dan voor dat het waterpeil bij Veessen met 71 cm zakt.

 

In dit gebied woonden 15 gezinnen, waaronder 9 boerderijen. Deze woningen zijn allen afgebroken en de boerderijen zijn buiten de dijken weer opgebouwd. Er heeft tevens een ruilverkaveling plaatsgevonden zodat de boeren grotere aaneengesloten stukken land hebben gekregen.

 

Er waren 49 deelnemers aan deze mini-excursie, en we hebben veel positieve reacties gehad.

 

Wie zelf nog eens hier wil kijken kan dat doen tijdens de open monumentendag (zaterdag 9 en zondag 10 september) en tijdens de nationale molen/gemalen dag (zaterdag 13 en zondag 14 mei). Het gemaal Wapenveld is dan open en er worden rondleidingen gegeven op deze dagen.
Wie nog wat meer informatie wil nalezen kan de brochure Beleef de hoogwater Geul doorlezen of kijken op de site van de Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld.

 

 

Van onze fotograaf Nico Heiner een beeldverslag van ons uitje op 12 april 2017 naar het Veluwe gemaal in Wapenveld.

 En hieronder zijn de foto’s gemaakt door Richard Morgan.