Mini-excursie

Een mini-excursie is een evenement dat plaatsvindt buiten de reguliere vergaderlocatie aan de Dubbelbeek in Apeldoorn. Van deelnemers aan een mini-excursie wordt verwacht dat zij vervoer naar de excursie locatie zelf regelen.


Op woensdag 11 maart hebben we een mini-excursie naar hcc!3D gehouden. We waren daar op uitnodiging van onze voormalige Philips-collega Bernhard van Dijk. Bernhard heeft ons wegwijs gemaakt in de […]

Mini-excursie naar hcc!3D


1
Op woensdag 10 april hebben we een bezoek gebracht aan de Riool Water Zuivering Installatie (RWZI). We werden ontvangen door 2 vrijwilligers (oud werknemers van de RWZI), die al koffie […]

Bezoek Riool Water Zuivering Installatie
Op woensdag 12 april waren we te gast bij Waterschap Vallei en Veluwe in het gemaal Wapengeld waar we een lezing en rondleiding aangeboden kregen over de Hoogwatergeul. De ontvangst […]

Excursie Ruimte voor de rivier in Wapenveld1
Op 11 maart hadden we onze jaarlijkse mini-excursie. Dit jaar zijn we naar het terrein van de voormalige Zwitsal fabrieken aan de Vlijtseweg geweest. In het proeflokaal van de brouwerij […]

Boeiend bezoek aan het oude Zwitsal complex


woensdag 12 maart Plaats: CODA Aanvang: 14.00 uur Op woensdag 12 maart hebben we een bezoek gebracht aan het museum Coda. Twee gidsen hebben ons rondgeleid langs 6 tentoonstellingen. Tentoonstellingen […]

Bezoek aan museum CODA