Bezoek Museum Regiment van Heutz in Schaarsbergen


Op woensdag 11 april  waren we te gast in het museum van het Regiment Van Heutsz op het terrein van de kazerne in Schaarsbergen. Hier werden we ontvangen en rondgeleid door Pim Wijnands, vrijwilliger in dit museum. Tevens was Ferry Titalepta, een oud Korea strijder, aanwezig. Mede door de verhalen van Pim en Ferry werd het een leerzame en leuke middag.

Er waren slechts 22 deelnemers, maar voor dit kleine museum was dit ook voldoende. Nu konden de meeste deelnemers de koffie vooraf, en het drankje achteraf, zittend tot zich nemen.

Het museum is gevestigd in één van de gebouwen die door de Duitsers in de WO II gebouwd zijn. Ze zijn dusdanig gebouwd dat ze er vanuit de lucht als boerderijen uitzien. Wel hebben ze muren van meer dan een halve meter dik.

Het regiment is vernoemd naar Generaal van Heutsz. Hij heeft er voor gezorgd dat Nederlands Indië één geheel werd. Hij was generaal van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) en het KNIL heeft vele oorlogen gevoerd in Nederlands Indië (o.a. een aantal in Atjeh). Van Heutsz was een zelf-made generaal, die nooit op de KMA gezeten heeft. In 1950 werd het KNIL opgevolgd door het Regiment van Heutsz. Tussen 1950 en 1954 hebben vrijwilligers van het Regiment van Heutsz meegevochten in Korea.

Tijdens de Jalta conferentie, waar Europa opgedeeld werd in het West Europa dat binnen de Amerikaanse invloedssfeer lag en Oost-Europese landen die vazalstaten van de Sovjet Unie werden, werd ook Korea verdeeld in een communistisch noorden en een kapitalistisch zuiden, langs de 38-ste breedtegraad. Noord Korea werd door de Sovjet Unie van zware wapens voorzien en viel Zuid Korea binnen. Toen ze bijna heel Zuid Korea veroverd hadden, kwamen de Verenigde Naties te hulp en die riepen de lidstaten op  de Amerikaanse troepen te ondersteunen. Nederland deed mee met het Regiment van Heutsz. De Noord Koreanen werden teruggedrongen tot vlak bij de Chinese grens. Daarna kwamen de chinezen te hulp en uiteindelijk werd er in 1954 een wapenstilstand afgesloten met de 38-ste breedtegraad als grens. En deze wapenstilstand geldt nog steeds.

Nederland wilde eerst niet meedoen aan de Koreaanse oorlog. Maar de dreiging van de Amerikanen te stoppen met de Marshall hulp, was voldoende om Den Haag te overtuigen van het nut om mee te doen.

Het Regiment Van Heutsz bestaat tegenwoordig uit het 12e Infanteriebataljon Luchtmobiel en is het meest gedecoreerde onderdeel van onze krijgsmacht. Maar liefst 4 keer werd de hoogste militaire onderscheiding, de Willemsorde, uitgereikt aan het Regiment van Heutsz. Veel veteranen stellen na hun dood hun onderscheidingen beschikbaar aan het museum en ze hebben dan ook een hele collectie eremetaal. De veteraan Ferry Titalepka, die ook aanwezig was, heeft zijn onderscheidingen al bij leven ter beschikking gesteld. Ferry is tijdens de Korea oorlog zwaar gewond geraakt en dankt zijn leven aan de plunjezak (ook aanwezig in het museum) die de meeste granaatscherven opgevangen heeft. Normaal krijgen gewonden ook een onderscheiding. Bij Ferry heeft dat meer dan 60 jaar geduurd, en pas kort geleden hebben militairen van de huidige generatie, die onderscheiding voor hem aangevraagd.

Het museum laat veel zaken uit Indië, Korea, en ook uit latere VN-inzetten zien. Het interessantste zijn toch de verhalen van Pim (wiens vader ook in Korea gevochten heeft) en Ferry. Leuk om te vermelden is nog dat er voor de lokale soldaten van het KNIL, die vaak een stuk kleiner zijn dan de Nederlandse soldaten, kleinere karabijnen beschikbaar waren.

Veel Zuid Koreanen (studenten en toeristen) bezoeken dit museum en zijn dankbaar voor hetgeen de militairen voor hen gedaan hebben. Ook kunnen Korea veteranen een bezoek brengen aan Zuid Korea waarbij de Zuid-Koreaanse overheid de kosten voor zijn rekening neemt, en bij een volgend bezoek een gedeelte van de kosten. Als veteranen begraven willen worden bij hun gesneuvelde kameraden, kan dat ook en wordt dat door de Zuid-Koreaanse overheid gefaciliteerd.

Koffie kregen we aangeboden van het museum. Er waren heel veel vragen en Pim wist deze bijna allemaal te beantwoorden.

Hieronder een paar foto’s van onze fotograaf Nico Heiner en daaronder de foto’s gemaakt door Richard Morgan.