Eindejaarsborrel 2016


Het was weer gezellig druk op de eindejaar bijeenkomst. Naast het kopje koffie en de borrel kon men weer genieten van een fantastisch koud buffet. De eindejaar bijeenkomst is toch bij uitstek een middag om met oud collega’s lekker te kletsen en informatie uit te wisselen. Er waren ongeveer 65 leden.

 

Dit jaar waren er gelukkig een aantal mensen die de microfoon durfden te pakken om iets bijzonders te vertellen. Bert Middeldorp heeft wat bijzondere verhalen uit de krant de revue laten passeren en zo een andere kijk op het jaar 2016 gegeven. Nico Heiner heeft een gedicht uit de Indische tijd voorgelezen: De Varkensjacht. We weten nu dat het “de” varken is, omdat je duidelijk kunt zien dat er iets aan hangt.

Bekijk de conference van Nico

Het bestuur heeft weer zijn best gedaan om te zorgen voor een fantastisch buffet. Het opmaken van het buffet werd dit jaar door Jos, Ine en Bert verzorgd, hiervoor onze hartelijke dank. Meer in het bijzonder hebben Jos en Henriëtte van de Veeken zich verdienstelijk gemaakt door dit jaar alle inkopen te doen.

De foto’s van de eindejaarsborrel zijn, zoals gebruikelijk, weer gemaakt door Richard Morgan.