Soosmiddag januari 2017; Voordracht Auke Fennema over 80-jarige oorlog (en andere zaken)


Op 11 januari hebben wij een lezing gehad van de heer Auke Fennema over het onderwerp:                                                

“De 80-jarige oorlog”.

Auke doorspekte zijn lezing over de tachtig jarige oorlog (1568-1648) met grappen en raadsels voor zijn gehoor. Zo vroeg hij zich aan het begin af, of hij de 2 uur wel zou kunnen vullen met het bespreken van een periode van slechts tachtig jaar, waar Jo Rademakers in zijn lezing over “Verleden en toekomst van het universum” in 2 uur een periode van 13,5 miljard jaar te bespreken had.

Auke stond eerst stil bij de periode voorafgaand aan de 80-jarige oorlog en vertelde over het leven van Karel V (1500-1558) en zijn heilige roomse rijk waar de zon nooit onderging. Vanwege mistoestanden in de roomse kerk (o.a. de aflaten) kwam de reformatie op gang en op 31 oktober 1517 spijkerde Luther zijn 95 stellingen op de deur van de slotkerk in Wittenberg. De reformatie won daarna snel aan invloed. Er waren veel hagenpreken, en het woord hagenpreken moest volgens Auke wel het woord van het jaar geweest zijn. Dat gaf Auke natuurlijk aanleiding tot het bespreken van allerlei eigentijdse woorden van het jaar, zoals Brexit.

Karel V hield vast aan de eenheid van de rooms katholieke kerk en trad hard op tegen andersdenkenden. In 1555 volgde zijn zoon Philips II hem op. In 1566 leidde de reformatie in de Nederlanden tot de Beeldenstorm. Als reactie op de Beeldenstorm stuurde Philips II een leger onder leiding van de ijzeren hertog Alva naar de Nederlanden.

Prins Willem van Oranje was na de Beeldenstorm gevlucht naar zijn slot Dillenburg in Duitsland, vanwaar hij met steun van Engelsen en Fransen en een huurleger een einde probeerde te maken aan het bewind van Alva. De onder aanvoering van Lodewijk van Nassau gewonnen slag tegen het leger van Alva bij Heiligerlee (23 mei 1568) wordt gezien als het begin van de 80-jarige oorlog.

Daarna vertelde Auke over het verloop van de oorlog, de verschillende veldslagen, de rol van de geuzen, de verschillende verdragen, en de inname en terugverovering van de verschillende steden en het brandschatten. Bij het laatste woord werd door Auke een uitleg gegeven met een link naar een eigentijds biermerk. Ook dacht Auke dat het nadenken over de inhoud van het als acrostichon geschreven Wilhelmus, mogelijk de oorzaak is waarom meezingende voetballers in het begin van de wedstrijd zo matig spelen.

De tachtigjarige oorlog werd beëindigd in 1648 met de vrede van Munster en daarmee beëindigde Auke zijn verhaal. Gelukkig bleek hij de twee uur toch te hebben kunnen vullen en de ca 40 bezoekers hebben geboeid naar zijn verhaal en zijn grappen geluisterd.

Hieronder de foto’s van deze middag.