Jaarvergadering en soosmiddag 8 februari 2017; Voordracht Nico van de Broek over Pieter Steinz


Op woensdag 8 februari hebben we de Algemene leden Vergadering gehouden, voor de laatste keer voorgezeten door onze voorzitter Rob van Kruijssen. Rob had al eind vorig jaar aangekondigd uiterlijk tijdens de ALV te zullen stoppen. En sindsdien zijn we naarstig op zoek naar een nieuwe voorzitter. De bestuursleden Jos van der Veeken, Ine Nijland-Meijer en Bert Middeldorp zijn herkozen voor een volgende termijn van 2 jaar.

Nico Heiner deed nog een oproep aan allen om zich voor de openstaande bestuursfuncties beschikbaar te stellen. Volgens de reglementen bestaat het bestuur uit minstens 5 personen, en dat is al meer dan een jaar niet het geval. We zijn dus in overtreding. Jos zal voorlopig de voorzittersfunctie, ad interim, op zich nemen.

Het bestuur is nog steeds zoekende naar een nieuwe voorzitter en een 5e bestuurslid, zie functie omschrijving.

We hadden over het jaar 2017 een tekort van € 1916, tegenover een begroot negatief saldo van € 800.

De belangrijkste reden voor dit grote negatief resultaat is de grote opkomst op de activiteiten waar we dik op toeleggen. Zoals het jaarlijkse diner en de busreis. Ook hadden we vorig jaar ons 25-jarig jubileum waar we veel meer deelnemers hadden dan op een normale soosmiddag.

Ook is bekend dat de subsidie van Philips (Royal Philips en Lighting) in 2017 met ca. € 5,-  per adres (voor ons is dat per lid) wordt gekort. Bekend is dat Philips hier op termijn van af wil en dat het volgend jaar waarschijnlijk weer met € 5,-  gekort gaat worden.

Het bestuur wil de contributie voorlopig ongewijzigd laten, maar om het tekort enigszins binnen de perken te houden stelt de penningmeester de volgende maatregelen voor:

  • De eigen bijdrage voor het jaarlijkse diner wordt met € 5,- verhoogd tot € 22,50.
  • De eigen bijdrage voor de jaarlijkse busreis wordt met € 5,- verhoogd tot € 42,50.
  • Op de soosmiddagen zal de koffie gratis blijven, maar zullen de drankjes na afloop van de lezing voor eigen rekening zijn.

De vergadering gaat unaniem akkoord met deze maatregelen.

Dit levert een begroot tekort van € 410,- op voor de begroting van 2017, gezien ons banksaldo is dit te verantwoorden.

Rob reikt een bos bloemen uit aan de 3 aanwezige jubilarissen (degenen die sinds ons 25-jarig jubileum het 25-jarig lidmaatschap gevierd hebben): Mevr. Den Heijer, Mevr. Janssen en Dhr. Van der Linden

We nemen officieel afscheid van Rob van Kruijsen als voorzitter. Jos memoreert dat Rob een gemoedelijke voorzitter was die ook zelf de hand uit de mouwen steekt als er iets gedaan moet worden. Zo heeft hij de jaarlijkse busreis verzorgd toen het bestuurslid dat daarvoor verantwoordelijk was opgestapt is. Samen met Corrie heeft hij ook jaren lang het eindejaar buffet samengesteld en opgemaakt. Door gezondheid problemen ging het steeds zwaarder en besloot Rob er na 7 jaar mee te stoppen. Onder groot applaus kreeg hij een cadeau bon overhandigd en ook een bos bloemen voor Corrie.

 

Na de ALV was er een presentatie van de heer Nico van de Broek met als onderwerp: “Made in Europe”

Nico beschouwt zichzelf een leek op het gebied van kunst en cultuur. Toch is hij gegrepen door het boek “Made in Europe” van de onlangs overleden schrijver Pieter Steinz. Vooral omdat het een makkelijk leesbaar boek is en goed gestructureerd is.

Nico begint te vertellen dat er veel is dat ons (Europeanen) bindt. In de Europese musea hangen werken van kunstenaars uit heel Europa. Namen als Beethoven of Wagner zijn in heel Europa bekend. En Ikea winkels vind je overal.

Samenvattend vindt Nico  “Made in Europe” een prachtig naslagwerk over het culturele DNA van ons continent. Het is voortreffelijk geschreven, hoogst aangenaam in taalgebruik en zeer uitbundig gedocumenteerd. Het is naast naslagwerk ook reisgids. Hij vindt het een boek voor kunst- en cultuurkenners, voor hen die dat willen worden en voor hen die genoegen nemen met een lekenpositie.

Daarnaast spreekt Nico zijn bewondering uit voor de schrijver Pieter Steinz. Pieter Steinz is in 1989 afgestudeerd in Engelse Taal- en Letterkunde. Na een viertal UvA-jaren treedt hij in dienst van de NRC om zich tot 2012 te wijden aan vele, vele literatuur- en popmuziekrecensies. Nico beschrijft Pieter Steinz als “Ongekende systematicus in Alfa-land”.

Tenslotte wijst Nico nog op de 8-delige VPRO-serie “Made in Europe” die Dimitri Verhulst gemaakt heeft gebaseerd op het boek van Pieter Steinz. De uitzending is vanaf zondag 12 februari, vanaf 20:15 op NPO2.

Voor meer informatie zie: http://www.vpro.nl/programmas/made-in-europe.html

Er waren 37 bezoekers en die gaven Nico een hartelijk applaus.

Hieronder de foto’s gemaakt door Richard Morgan.