ALV met aansluitend voordracht Nico van den Broek over A.I.Evenementgegevens

  • Datum:

Het programma voor deze middag:

  1. Algemene Ledenvergadering van de VGPA
    (De stukken voor de ALV heeft u in een aparte e-mail ontvangen)
  2. Voordracht van Nico van de Broek over Kunstmatige Intelligentie (AI)

 

Inleiding VGPA-presentatie “Kunstmatige Intelligentie”

De snelle ontwikkeling van het begrip “Kunstmatige Intelligentie” – sinds de lancering van ChatGPT in november 2022 – hebben mij geïnspireerd een overzicht te maken van hetgeen onder KI – in het vervolg AI: Artificial Intelligence genoemd – te maken.
Daarbij gaat het in de PPT-presentatie om:

–  begrip van AI, de maatschappelijke consequenties en de daarvoor noodzakelijke inbedding bij het grote publiek,

– het actuele gebruik van AI in een aantal (bedrijfs)sectoren en wat ons in de toekomst aan gebruiksmogelijkheden zal worden voorgeschoteld.

Nadrukkelijk zeg ik tegen het VGPA-gezelschap: “Verwacht geen technische exposé’s”.

Maar interrupties van dien aard tijdens de presentatie zijn van harte welkom!