Ledenvergadering en lezing over vrijwilligersorganisatie Medic


woensdag 12 februari
Plaats: Denksportcentrum
Aanvang: 14.00 uur

Op woensdag 12 februari hebben we de Algemene leden Vergadering gehouden. Bij afwezigheid van de voorzitter Rob van der Kruijssen, dit keer onder leiding van onze vice voorzitter Jos van der Veeken. De volgens schema aftredende voorzitter, Rob van der Kruijssen, was herkiesbaar en is met algemene instemming herbenoemd. Jos deed nog een beroep op de leden zich aan te melden voor de vorig jaar vrij gekomen bestuursfunctie. In een vlot tempo werden de agendapunten afgehandeld. Bij de rondvraag was er een behoorlijke discussie over het onderwerp “ledenlijst aan de leden ter beschikking stellen” . Een privacy gevoelig onderwerp, daarom is besloten dat het bestuur hier op terug zal komen.

Na de ALV was er een presentatie van de heer Carel de Bos, voorzitter van de vrijwilligers organisatie Medic. Een zeer interessante lezing. De heer Carel de Bos begon zijn lezing met uitleg over de Medic organisatie van bijna 100 vrijwilligers waarvan een kwart uit artsen bestaat. Vervolgens de logistiek, hoe verzamelt men de apparatuur uit ziekenhuizen, klinieken en zorginstellingen en hoe wordt later de gerestaureerde apparatuur verzonden naar de ca. 50 landen, er worden ongeveer 200 projecten jaarlijks gerealiseerd. Het was vooral interessant te horen hoe men apparatuur aanpast aan de lokale omstandigheden en zelfs eigen producten daarvoor ontwikkelt en produceert. Met een PowerPoint presentatie heeft de heer Carel de Bos voorbeelden daarvan laten zien van o.a. een aangepaste operatie tafel met handbediening en een operatielamp, standaard met 4 autolampen en een accu (van stroom is men daar nooit zeker). Een lezing over een fantastische organisatie, meer informatie over deze organisatie kan men vinden op het internet, zie www.medic.nl