Soosmiddag 10 oktober: Lezing van mevr. Willy Smit over de Cannenburgh


Op 10 oktober heeft mevrouw Willy Smit een boeiende lezing gegeven over de mensen die op de Cannenburch gewoond hebben. De bekendste bewoner was natuurlijk ridder Maarten van Rossem die de ruïnes van het kasteel in 1543 kocht. Hij is wel begonnen met de verbouw van het slot, hij wilde er een kasteel in renaissance stijl van maken, maar hij heeft het niet kunnen voltooien. In 1555 stierf Maarten van Rossem niet op het slagveld als gevolg van een vijandige kogel, maar hij werd geveld door de pest in Antwerpen.

Maarten van Rossem had geen wettige nakomelingen en zo kwam het kasteel in handen van zijn zuster Margaretha van Rossem. Zij was getrouwd met Johan van Isendoorn. De nazaten van de Van Isendoorns (later met toevoeging à Blois) hebben 300 jaar op het kasteel gewoond. Zij waren en bleven katholiek en hadden een kapel ingericht op het kasteel. Dit werd na de reformatie gedoogd.

De laatste Van Isendoorn was Fredrik, die door koning Willem I tot Baron werd benoemd. Hij overleed 1865 en was kinderloos. Hij was ook vergeten de erfenis te regelen, waardoor er na zijn dood heel veel neven aanspraak maakten op een deel van de erfenis en het kasteel verloren dreigde te raken. Na zijn dood kwam het kasteel in handen van Baron van Lienden. De naastliggende watermolen kwam in handen van de familie te Riele, die nog steeds eigenaar van de watermolen is.

Na verval en dreigende afbraak in de 19e eeuw kwam het kasteel in 1905 in handen van mevrouw F.A.F. Cleve-Mollard uit Berlijn. Haar man, de heer Cleve, was schilder en verzamelaar, en hij kon de centen van zijn vrouw goed gebruiken voor de Cannenburch. Na de Tweede Wereldoorlog heeft de Staat der Nederlanden Cannenburch als vijandelijk bezit geconfisqueerd. In 1951 droeg ze het over aan Geldersche Kasteelen. Nog hetzelfde jaar werd kasteel Cannenburch als eerste kasteel van de stichting opengesteld voor het publiek. Nazaten van mevrouw Cleve-Mollard wonen nog in Duitsland en bezoeken het kasteel af en toe.

 

Er waren 35 toehoorders die Willy een welgemeend applaus gaven. Ze heeft alle vragen kunnen beantwoorden.

 

Hieronder enkele foto’s gemaakt door Richard Morgan.