Het verhaal van Apeldoorn

Soosmiddag 14 November: Lezing Nico van de Broek met een inleiding over Het Verhaal van Apeldoorn


Op 14 november heeft Nico van de Broek een lezing gegeven over het Verhaal van Apeldoorn. Nico heeft een aantal masterclasses bijgewoond, georganiseerd door de Gemeente Apeldoorn en was “verplicht” een aantal onderwerpen aan anderen door te geven. Nico heeft in vogelvlucht 4 onderwerpen behandeld.

Allereerst de geschiedenis van Apeldoorn van Dolly Verhoeven, waarbij zij zich af vraagt of Apeldoorn een Dorpse stad is of een stedelijk dorp. Nico heeft dit aan het eind van zijn lezing ook gevraagd aan de toehoorders en de meesten willen het dorpse karakter graag behouden. Nico heeft ook gevraagd hoeveel toehoorders in Apeldoorn geboren zijn, dit waren er slechts 4. De geschiedenis van Apeldoorn is deels verbonden aan de bewoners van Paleis Het Loo. Mede aan hen is te danken dat de spoorlijn gebouwd werd (waarvan de Baronnenlijn al jaren geleden weer gesloten is), ook het kanaal werd op initiatief van Koning Willem I gegraven, en veel wegen dateren ook uit die tijd.

Daarna het politieke verhaal van Ben Mouw, voormalig raadslid en wethouder. Hieruit komt naar voren dat Apeldoorn lang een verdeelde stad was. Raadsbesluiten werden vaak met één of twee stemmen verschil aangenomen of afgewezen. Ook het stadhuis is altijd onderwerp van felle discussies geweest. Het heeft meer dan 10 jaar geduurd voordat tot de bouw van voormalige stadskantoor aan de Vosselmanstraat werd overgegaan. Ook de bouw van het huidige stadskantoor aan de Markt leidde tot felle discussies en heeft er toe geleid dat maar liefst 8 wethouders moesten aftreden.

Ook het grondbedrijf heeft al eerder te maken gehad met oplopende verliezen. Al in de 70-er jaren was er een tekort van 100 miljoen gulden. Er is dus weinig veranderd. Er werden in de loop der tijden verschillende structuurplannen opgesteld, die meestal niet uitgevoerd werden.

Als laatste onderwerp voor de pauze de toekomst van Apeldoorn, een verhaal van Huub Hooiveld, strategisch adviseur bij de Gemeente Apeldoorn. In de structuurvisie voor 2030 is groei geen doel op zich en gaat men er van uit dat de toekomst onvoorspelbaar is. De titel van de structuurvisie is Buitenstad, wat aangeeft dat Apeldoorn nog steeds niet wil kiezen tussen stad en dorp. Veel groen maar wel alle stedelijke voorzieningen om de hoek.

Na de pauze het verhaal van Evelien van Es over iconische architectuur in Apeldoorn. Hier komen wat iconische gebouwen in Apeldoorn aan de orde zoals een aantal kerken, het ACEC gebouw, Orpheus, Centraal Beheer gebouw, Bibliotheek, Belastingkantoor en het huidige stadskantoor.

Er waren 35 toehoorders en Nico kreeg veel vragen en opmerkingen uit de zaal. Het verhaal maakte veel emoties los, en Nico kreeg na afloop een welverdiend applaus.

Hieronder staan een paar foto’s gemaakt door Richard Morgan