Soosmiddag 9 januari: Lezing Fred Put over Gezondheid, ouder worden en welvaartsziekten


Op 9 januari heeft Fred Put een lezing gegeven over Gezondheid, Ouder worden en Welvaartsziekten. Fred noemt zichzelf een geïnteresseerde leek, maar voor een leek weet hij toch wel erg veel over dit onderwerp. Hij heeft zelfs boeken over dit onderwerp geschreven, binnenkort komt zijn volgende boek uit, belangstellenden konden hun e-mail of telefoonnummer achterlaten zodat ze geïnformeerd worden zodra het boek uit is. Mensen die alsnog geïnteresseerd zijn of persoonlijke vragen hebben, kunnen Fred benaderen via e-mailadres: f.put66@upcmail.nl of telefoonnummer 055-5412464.

Over gezonde voeding zegt Fred o.a.: Alles wat van de bakker komt kun je beter aan de kippen voeren. Wat hij hier mee wil zeggen is dat ons voedsel teveel bewerkt is en dat maakt het er niet beter op. Alleen wat van de echte (groente) boer komt is in principe geschikt voor de mens. Als we zo door gaan met het produceren van commerciële voeding is de mens op weg van een Homo Sapiens een Homo Diabetes te worden…..

Welvaartsziekten worden vooral door onze voeding veroorzaakt, door een verkeerde leefstijl, door gifstoffen in ons voedsel en door stress. Fred haalt een Duits onderzoek aan waaruit blijkt dat mensen  78 % minder welvaartsziekten hebben als ze aan een paar voorwaarden voldoen:

–           nooit gerookt hebben
–           geen overgewicht hebben (max. BMI van 30)
–           3.5 uur per week lichamelijk actief zijn
–           veel fruit, groente, volle granen, vezels eten, weinig vlees

Over de medicijnen is Fred niet heel erg positief. Placebo’s geven vaak een verbetering van 30 tot 40 %. Soms blijkt uit onderzoek dat de resultaten in de placebo groep gelijk of beter zijn dan de groep die het medicijn kreeg. Wanneer we naar de werking van alle medicijnen kijken dan is het gemiddelde resultaat:

  • 50 % werkt niet (bij geen resultaat, schrijft uw arts meestal een ander medicijn voor)
  • 20 % werkt goed
  • 20 % werkt matig tot slecht vanwege de bijwerkingen
  • 10 % is schadelijk

Bij de farmaceutische industrie staat niet de patiënt centraal, maar de winst die ze op de medicijnen kunnen maken. Ze kijken alleen hoe ze middels patenten zoveel mogelijk geld kunnen binnenhalen. Producten die ze onveranderd uit de natuur kunnen halen zijn niet interessant omdat deze niet te patenteren zijn.

Er waren ongeveer 40 leden, die veel vragen stelden en Fred na afloop een welverdiend applaus gaven. Tijdens de nazit twijfelden sommigen wat nu een gezond drankje zou zijn. Sommigen kozen voor vitamine D, anderen hielden het toch maar bij vitamine B of vitamine W. De lezing maakt wel wat los, er werd nog lang over nagepraat.