Soosmiddag: Algemene Leden Vergadering + Lezing Richard Oostwal over oorlogsmonumenten


Op woensdag 13 februari hebben we de Algemene leden Vergadering gehouden. Omdat Ine Nijland-Meier afgetreden is, hebben we weer een vacature voor een 5de bestuurslid.

In de begroting van 2019 staat een verwacht negatief resultaat van € 725,-. De penningmeester heeft, zoals altijd, een voorzichtige begroting opgesteld en acht dit tekort van € 725,- verdedigbaar, ook gezien onze kaspositie..

De VVV-bon van € 10,- hebben we per 1 januari 2019 afgeschaft en hiervoor in de plaats komt een verjaardagskaart die we elk kroonjaar versturen. Het privacy document is uitgebreid met een opmerking over foto’s die tijdens onze soosmiddagen gemaakt wordt en op onze website geplaatst worden. Mensen die niet willen dat foto’s waarop zij herkenbaar zijn op onze website geplaatst worden, kunnen dit vooraf bij de secretaris melden. Op de website van de VGPA staat de actuele versie van het privacy document.

De kascommissie heeft de financiële stukken in orde bevonden en voorgesteld  penningmeester en bestuur hiervoor te dechargeren.

Er zijn 3 leden die het afgelopen jaar (sinds de vorige ALV) 25 jaar lid zijn van de VGPA. Deze 3 leden zijn allen persoonlijk uitgenodigd. 1 Lid kon door persoonlijke omstandigheden niet aanwezig zijn. De heer Langereis vierde op 13 februari een kroonjaar, hij is 85 geworden, en kon derhalve niet aanwezig zijn. Bert heeft hem thuis een bloemetje overhandigd. De heren E.B. de Vries en P. Dane waren aanwezig en kregen de bloemen overhandigd door Ine.

Na de ALV brengt Ben Eggermont het 25 jarig jubileum van Theater zonder Grens onder de aandacht. Zij willen dit jaar iets extra’s doen en zoeken nog sponsoren. In het Apeldoorns Stadsblad van 13 februari staat een uitgebreid artikel over dit onderwerp.

 

Na de ALV was er een presentatie van de heer Richard Oostwal met als onderwerp: Oorlogsmonumenten.

Via zijn vrouw is Richard geïnteresseerd geraakt in dit onderwerp. Zijn vrouw heeft een plakboek bijgehouden met allerlei krantenknipsels over de oorlog en de Canadese bevrijders. Vanaf 1990 heeft Richard Canadese veteranen in huis opgenomen die tijdens de herdenkingen onderdak zochten en Richard heeft inmiddels meerdere keren Canada bezocht en heeft een warme band met Canadese organisaties, en via hen kreeg hij een boekje waarin allerlei oorlogsverhalen opgetekend waren.

Een ander verhaal was van de 13-jarige Agatha van Viersen uit Apeldoorn, dochter van chirurg Van Viersen die actief was met de medische behandeling van Engelse gewonden uit de slag bij Arnhem. Dit verhaal heeft Richard vertaald en gegeven aan het archief van CODA.

Inmiddels heeft Richard heel veel oorlogsmonumenten in en rond Apeldoorn getraceerd. Dit zijn er op dit moment 65, maar hij ontdekt nog steeds nieuwe monumenten. De monumenten zijn herinneringen aan executies die hebben plaatsgevonden, vliegtuigen die zijn neergestort, mensen die door bombardementen (vaak van geallieerden) om het leven zijn gekomen en veel bevrijdingsmonumenten.

Richard is een multimedia talent. Hij kan de wetenswaardigheden van 65 oorlogsmonumenten laten zien en gelijktijdig een aantal gebeurtenissen wat verder toelichten. Op de één of andere manier stopte de presentatie dan toch weer bij het onderwerp waarover hij vertelde. Richard heeft wat extra aandacht besteed aan:

  • Agatha van Vierssen
  • 2 oktober 1944 toen 8 Apeldoorners geëxecuteerd werden en die nu jaarlijks herdacht worden in het Verzetsstrijderspark,  
  • het Sluisje
  • Herdenkingsstenen (Stolpersteine) voor huizen waar joden gewoond hebben
  • het Apeldoornsche Bosch

Tenslotte heeft Richard ook fietstochten langs oorlogsmonumenten uitgezet. Belangstellenden kunnen contact met Richard opnemen en hij fietst graag met u mee om onderweg de verhalen achter de monumenten te vertellen. E-mail: ricoost@gmail.com, telefoon: 06 205 23 775.

 

Websites:

Apeldoorn in de oorlog: Monumenten en Gedenktekens

Traces of war (Engelstalig, juiste filter instellen op Nederland, Gelderland en Apeldoorn)

Oorlogsgraven

Apeldoorn Burlington Comité

Apeldoornse herinneringen aan evacuatie uit Arnhem (1944-’45)

 

Er waren 46 deelnemers, die Richard een warm applaus gaven, en het onderwerp gaf veel stof tot napraten.

 

Hieronder de foto’s gemaakt door Richard Morgan.