Soosmiddag oktober 2017 met voordracht van Nico Heiner over “Afkijken en na-apen”


Na de ingelaste ALV hield Nico Heiner een lezing over Afkijken en na-apen.

De rode draad in het verhaal was dat de natuur heel veel problemen al heeft opgelost en dat de mens hier nog veel van kan leren. Ook in de natuur zijn niet alle aanpassingen succesvol, de niet succesvolle veranderingen sterven vanzelf weer uit (Survival of the fittest). Volgens Nico is de Bamboebeer hier ook een voorbeeld van, maar weet het beest het zelf nog niet. Het is een vegetarische beer die alleen maar bamboe eet. Dat is vragen om moeilijkheden. Ook zijn de vrouwtjes maar één dag per jaar vruchtbaar en erg kieskeurig in het uitkiezen van een partner. Die vervolgens ook nog erg traag is.

Zo heeft de mens verschillende pogingen gedaan om net als vogels te vliegen. Deze pogingen eindigden meestal waar ze begonnen: op de grond en niet altijd een zachte landing. Met behulp van een parachute gaat het tegenwoordig al iets beter.

Het zweefvliegen zoals sommige vogels urenlang kunnen volhouden, had iets meer succes. De vleugels van de huidige vliegtuigen zijn voorzien van winglets. Een winglet is opstaande verlenging van de vliegtuigvleugel die wervelingen in de lucht vermindert, waardoor het vliegtuig efficiënter vliegt. Dit hebben we afgekeken van vogels die aan het eind van hun vleugels waaiervormige opgestelde slagpennen kennen, die naar boven kunnen worden gekruld.

De secretaris werd nog persoonlijk door Nico gewezen op de ontwikkeling van een nieuwe raatvormige fietshelm, gebaseerd op een honingraat. Bij nader inzien ziet hij hier toch maar van af, omdat hij bang is dat de bijen het verschil niet zien… Hij heeft onderweg al genoeg last van vliegen in zijn ogen, en wil niet ook nog last hebben van bijen op zijn hoofd.

Nico gaf nog 10-tallen voorbeelden. Te veel om op te noemen. Er waren 35 personen aanwezig en zij gaven Nico een groot applaus voor deze interessante lezing.

 

Hier zijn de foto’s gemaakt door Richard Morgan.