Ingelaste ALV


Op 11 oktober was er een ingelaste ALV om een nieuwe voorzitter te kiezen. De beoogde voorzitter vervulde al enkele maanden deze functie maar was nog niet officieel gekozen. Ben werd met unanieme instemming als voorzitter gekozen en met applaus ontvangen. Ben werd voor 2 en een half jaar benoemd om te voorkomen dat tijdens de ALV van 2019 het hele bestuur mogelijkerwijs zou aftreden.

 

De oproep voor een 5de bestuurslid leverde wat minder respons op en we zijn derhalve nog steeds op zoek naar een extra bestuurslid.