Soosmiddag van 14 februari 2018: ALV en lezing Bert Middeldorp


Op woensdag 14 februari hebben we de Algemene leden Vergadering gehouden. We zijn nog steeds op zoek naar een 5de bestuurslid. Na de vergadering heeft Riet Brand zich aangemeld als kandidaat voor deze functie. Hier zijn we erg blij mee en we heten Riet dan ook van harte welkom. Ze zal de komende maanden meelopen in het bestuur en kan dan tijdens de volgende ALV officieel geïnstalleerd worden.

We hadden over het jaar 2017 een overschot van € 802, tegenover een begroot negatief saldo van € 410.

De belangrijkste reden voor deze meevaller was de geringere deelname aan onze activiteiten waar we dik op toeleggen. Zoals het jaarlijkse diner en de busreis. Voor het jaarlijkse diner hadden we 17 deelnemers minder en voor de busreis hadden we 14 deelnemers minder dan in 2016.

De verwachting is dat de subsidie van Royal Philips in de komende jaren verder naar beneden gaat. In 2018 krijgen we nog ca. € 19,- subsidie per persoon.

In de begroting van 2018 staat een verwacht negatief resultaat van € 885,-. Het bestuur heeft de ALV gevraagd met ideeën te komen om de begroting wat beter in balans te krijgen/houden. Eén van de ideeën is geen VVV bon van € 10 meer te sturen aan mensen die een kroonjaar vieren. Van de aanwezige leden waren er 16 voor deze suggestie en 5 tegen. Ook kwam de suggestie een kaartje te sturen ipv de VVV bon.

Eventueel zouden we de contributie met € 5,- per jaar kunnen verhogen. De penningmeester stelt voor dit voorlopig nog niet te doen, en even af te wachten hoe de financiële situatie zich dit jaar verder ontwikkelt

Er zijn 3 leden die het afgelopen jaar (sinds de vorige ALV) 25 jaar lid zijn van de VGPA. Deze 3 leden zijn allen persoonlijk uitgenodigd. 2 Leden konden door persoonlijke omstandigheden niet aanwezig zijn. Dit zijn dhr. Van Dam en dhr. Harleman. Zij krijgen een bloemenbon toegestuurd. Helaas moest dhr. J. Bel zich op het laatste moment afmelden wegens ziekte. Hij krijgt de bloemen persoonlijk door Jos overhandigd..

Na de ALV was er een presentatie van de heer Bert Middeldorp met als onderwerp: “Paperless = Less Paper”

Het verhaal ging over de tijd dat Bert na zijn Philips tijd bij Citibank/Targobank in Duitsland gewerkt heeft. Eén van zijn activiteiten heeft er toe gevoerd dat de papierstroom geoptimaliseerd is. Begin 2000 werden er nog voorgedrukte doorslag formulieren gebruikt. Dit is stap voor stap aangepast zodat er uiteindelijk alleen nog blanco papier gebruikt werd voor laser printers. Dit moest in meerdere stappen gedaan worden, want de bank moet natuurlijk wel gewoon blijven draaien.

Dank zij Bert weten we dat 100-jarigen hun ouders mee moesten brengen als ze een nieuw bank product willen openen; dat de eerste werkdag van het nieuwe jaar de drukste dag in de filialen is omdat dan de omaatjes hun rente op hun spaarbankboekje laten bijschrijven. Ze blijven komen, zelfs al zijn de spaarbankboekjes al jaren geleden afgeschaft, en is de rente inmiddels tot bijna 0 gereduceerd.

Verder heeft Bert nog wat verteld over een aantal bankapparaten waar hij in de loop van de jaren aan gewerkt heeft. Allereerst de TND (Teller Note Dispenser) die de kassier helpt met het uitbetalen (en innen) van bankbiljetten. Maar ook de signature-Pad waarmee een elektronische handtekening in een document gezet kan worden. Naast de handtekening worden er ook biometrische data opgeslagen, zoals snelheid, druk, die later door een handtekening deskundige gebruikt kunnen worden om de echtheid te controleren.

Het jaar 2000 verliep voor de bank vlekkeloos, alleen meende iemand van personeelszaken de IT-afdeling een maand later te moeten verhuizen, en iedereen een nieuw contract te moeten geven. Dit leidde tot ontslag van een aantal management lagen, en de helft van de medewerkers nam zelf ontslag

Bert had nog veel meer kunnen vertellen, maar helaas was de tijd op, en hadden de toehoorders dorst. Er waren 30 bezoekers en die gaven Bert een hartelijk applaus.

Hieronder de foto’s gemaakt door Richard Morgan: