Soosmiddag voordracht Romeinse sagen en legenden


Het is precies een jaar geleden (13 november 2012) dat Jacques een voordracht hield over 200 jaar Koninkrijk.

Nu 12 november 2014  heeft Jacques Bel een lezing gehouden over de invloed van de Aeneïs op de schilderkunst, literatuur en muziek..

De Aeneïs is het heldendicht over de daden van Aeneas dat de oorsprong van de Romeinse beschaving beschrijft. Het epos, geschreven in het Latijn door de dichter Vergilius bestaat uit 12 boeken of zangen met in totaal circa 10.000 verzen.

De leidraad van de lezing was de reis van Aeneas na de val van Troje via Carthago naar het te stichten Rome. Jacques heeft vele schilderijen, een paar beeldhouwwerken en enkele werken van componisten en schrijvers besproken. Met behulp van een power point presentatie heeft Jacques ongeveer 60 foto’s laten zien van schilderijen, beelden en muurschilderingen en hiervan de geschiedenis besproken. Een pracht van een verhaal was het en gezien de boeken die ter inzage lagen achter in de zaal, heeft het vermoedelijk de nodige voorbereiding  gevraagd.

Enige voorbeelden zijn:

   • Schilderijen 
    • Het paard van Troje – Giovanni Nomenico
    • Aeneas vlucht uit Troje – Frederico Baroces
    • De Cycloop – Odilon Radon
    • Roof van Ganimedes – Rembrandt
   • Beelden
    • Aeneas draagt zijn vader – Anchises
    • Beeld van de oppergod Jupiter of Zeus in Museo del Prado in Madrid.
   • Muurschilderingen
    • Pompeï – Aeneas is gewond
    • Plafond van de Sixtijnxe Kapel
   • Schrijvers
    • Joost van de Vondel – (Gijsbrecht van Amstel)
    • Heinrich van Veldeke
   • Opera
    • Dido en Aeneas