Soosmiddag. Lezing Yvonne Zwikker over Natuur in de Stad.


Op 13 november heeft Yvonne Zwikker een lezing gegeven over Natuur in de Stad. Voor de pauze heeft ze het vooral over de IVN gehad. Zo organiseert het IVN allerlei excursies en cursussen voor belangstellenden. Het IVN heeft afgeleerd met het vingertje te wijzen naar zaken die niet goed gaan, voorlichten en educatie werkt veel beter. Yvonne was blij vanwege het kabinetsbesluit de max. snelheid terug te brengen naar 100 KM/h, dit is goed voor de natuur. Minder te spreken was ze over het nieuwe IVN logo waarin de lotus ontbreekt. Suggestie uit de zaal: vervang de “punt” in “ivn” door een kleine lotusbloem.

Na de pauze wees Yvonne ons op veel natuur in de stad. Zo worden veel bermen niet meer gemaaid, om de bloemen daar een kans te geven. Die bloemen groeien hier niet helemaal spontaan, de gemeente zaait ze in. Ook oogst de Gemeente de zaden van de bloemen (dit is nog handwerk) en slaat ze op in het zaaddepot van de nieuwe gemeentewerf aan de Sleutelbloemstraat. Om ze later weer ergens uit te zaaien.

Yvonne was ook erg te spreken over de inrichting van het nieuwe stationsplein. Van te voren had Yvonne al uitgerekend hoeveel fietsen tegen deze 48 bomen zouden kunnen staan. Gelukkig wordt er goed gehandhaafd en is er geen fiets te bekennen. De bomen staan in speciale bunkers zodat ze kunnen groeien en de aanvoer en afvoer van water goed geregeld is.

De parken kwamen aan bod. En de grift die in de binnenstad op sommige plaatsen weer bovengronds is, is zo schoon dat de beekprik er weer in voor komt.

Een nieuwe ontwikkeling is het aanleggen van Tiny Forests. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en  kleine zoogdieren. Ze worden vaak in de buurt van scholen aangelegd om kinderen in aanraking te brengen met natuur. In Apeldoorn is er één aangelegd in het Filosofen park. Met 650 bomen en struiken. Een tweede is gepland bij de Ichthus school in Zevenhuizen.

Al met al was het een interessante en levendige middag, bijgewoond door 32 bezoekers, die Yvonne een welverdiend applaus gaven.