Maandelijkse archieven: april 2017


Inez heeft een bloemetje bezorgd bij Dhr. Hőlscher, Dhr. Groeneveld en Dhr. Mőlder. Zij waren door ziekte niet in staat tijdens de ALV de bloemen persoonlijk in ontvangst te nemen.  […]

De vergeten jubilarissen


Op woensdag 12 april waren we te gast bij Waterschap Vallei en Veluwe in het gemaal Wapengeld waar we een lezing en rondleiding aangeboden kregen over de Hoogwatergeul. De ontvangst […]

Excursie Ruimte voor de rivier in Wapenveld